Wat is Stappen in Conflictbemiddeling?

Geschillen, conflicten. Mislukte samenwerkingen. Ruzie, ontslag, scheidingen. Niemand ontkomt eraan. Iedereen krijgt er een keer mee te maken. Consumenten & bedrijven. Burgers & overheden. Jong & oud. Werkgevers & werknemers. Families, gezinnen, ouders & kinderen. Autochtoon & allochtoon.

Een moderne robuste samenleving zoals de Nederlandse richt zich naar onze overtuiging bijvoorkeur op preventie, en optimale oplossingen, en stuurt hierop. Preventie betekent inzetten op het voorkomen van geschillen, problemen en ‘gedoe’. Optimaal betekent toekomstgericht, haalbaar, tot stand gekomen via zelfwerkzaamheid, daar waar nodig inclusief professionele begeleiding. Het uitgangspunt is echter dat de betrokkenen zo snel als mogelijk verder kunnen gaan met wat ertoe doet, waarbij gelijk krijgen niet per definitie een doel is. Gelijk krijgen als ‘second best’ blijft mogelijk.

Conflictbemiddeling in de brede zin van het woord – mediation, prémediation, conflictcoaching en arbitrage - sluit hier volledig op aan en past naadloos in zo’n samenleving. Dat geeft ruimte aan de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de maatschappij.

De samenleving heeft hier baat bij. Preventie voorkomt conflicten en relationele schade. Dit spaart energie, tijd en (maatschappelijke) kosten. Bij conflicten komen haalbare oplossingen tot stand, die bij mediation aanvullend getoetst zijn op bereidheid. Ook hier worden voordelen m.b.t. energie, tijd en kosten behaald. Conflictbemiddeling leent zich voor maatwerk en doelgroep afgestemde (werk)procedures. Binnen conflictbemiddeling is mediation mainstream, zowel in Nederland als daar buiten.

Conflictbemiddeling en Rechtspraak zijn complementair. Beiden zijn een keuze, te maken door de betrokkenen zelf op basis van de eigen doelstelling, eisen en verwachtingen. Keuzes maken past bij onze samenleving, en mag worden verwacht. Stimulering en facilitering van conflictbemiddeling is vanuit de politiek en het kabinet niet alleen gewenst, ook gepast en proportioneel.

De Rechtspraak wordt ontlast. Dit manifest sluit aan op de beoogde stelselherziening zoals geïnitieerd door de Minister van Justitie. Conflictbemiddeling met mediation als mainstream is het kloppende hart van de zelfredzame samenleving v.w.b. het voorkomen en oplossen van geschillen en conflicten. Zo neemt de diversiteit aan beschikbare en betaalbare procedures en oplossingsrichtingen toe, zonder dat de samenleving (bestaande) mogelijkheden worden ontnomen.

Wij zien graag dat conflictbemiddeling een duurzame plek verkrijgt binnen de Nederlandse samenleving en het (rechts)bestel. Conflictbemiddeling levert op: aanzienlijke maatschappelijke kostenbesparing, vermindering van wachtlijsten bij de Rechtspraak, ontspanning en oplossingen i.p.v. strijd.

Initiatiefnemers

Het Manifest "Stappen in Confictbemiddeling" is opgesteld door vijf partijen. Inmiddels hebben zich velen geïnteresseerden bij deze beweging en onze doelstellingen aangesloten.

Wilt u zich ook aansluiten en meepraten over een betere conflictbemiddeling in Nederland? Neem dan direct contact op met de initiatiefnemers, meld u aan voor onze updates (via het formulier op deze pagina) of praat mee in onze LinkedIn discussiegroep.

Ambassadeurs

Het manifest en de daaruit voortkomende initiatieven worden onderschreven door:

Activiteiten

14 september 2021
Manifest verstuurd naar alle voorzitters 2e kamer

14 oktober 2021
Uitreiking Manifest aan 2e kamerlid U. Ellian

2022
Diverse Themawerktafels

Januari/Februari 2022
Bemiddelingsclausule: in ieder contract in Nederland een bemiddelingsclausule
Organisator: Nederlandse Mediatorsvereniging

8 februari 2022
Opleiders mediation, conflictbemiddeling & -vaardigheid
Organisator: Bascule Groep

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze onregelmatige updates of volg Stappen in Conflictbemiddeling op LinkedIn