Themawerktafels

Stappen in Conflictbemiddeling is samengesteld op basis van thema's en tafels – samen: thematafels. Aan deze tafels worden zowel algemene als specifieke thema's besproken, die allen uiteraard ondersteunend zijn aan de strekking van het Manifest. Experts en belanghebbenden, onder wie bijvoorbeeld Chiel van Praag zijn aangetrokken voor de invulling van de specifieke thematafels.

Om de gesprekken in goede banen te leiden – we zijn immers allen zeer begaan met het onderwerp – kent elke tafel een tafelhoofd. Doel van het gesprek is dat 'de tafel' benoemt waar het thema over vier jaar zou moeten staan en hoe daar wordt aangekomen. Inderdaad: dit betreft de marsroute.

De door alle tafels genoemde routes worden gepubliceerd op deze website. Zo komt een veelvoud aan verschillende initiatieven samen op één plaats. Dit geeft nieuwe, bestaande of aanvullende initiatieven niet alleen een boost, maar ook de mogelijkheid tot samenwerking.

Versterken en verbinden
Collectiviteit versterkt en verbindt. En niet alleen ons, maar ook de samenleving, die zo de mogelijkheid krijgt om via één website alle initiatieven te zien, te volgen en aan te vullen. Samenwerking, voortgang en transparantie komen eveneens op die ene plek samen.

Zoals gezegd: het Manifest is in beweging, en tevens werk in uitvoering. Daarom gaan we ook na 19 november verder. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 plannen we opnieuw een werkbijeenkomst – en natuurlijk kunnen organisaties, thema's (tafels) en enthousiastelingen zich tussentijds aansluiten.

Meer weten?
Neem contact op met de initiatiefnemers. Zij informeren je graag verder en nemen je mee in deze beweging.


Algemeen thema: Expertisecentra

Even inlezen: dit verstaan wij onder een expertisecentrum

Een expertisecentrum richt zich op een specifieke activiteit, sector of groep en is hiervoor representatief. Specialisten brengen unieke kennis, ervaringen en inzichten samen. Ze staan midden in de realiteit en kennen de doelgroep, inclusief de specifieke ambities en verwachtingen, blokkades en beperkingen, vereisten en voorwaarden. Het expertisecentrum draagt bij aan de verankering van conflictbemiddeling binnen en de (door)ontwikkeling ervan t.b.v. de specifieke activiteit, sector en/of groep. Het centrum informeert en adviseert gericht en vanuit een verbindend breed perspectief, zodat draagvlak ontstaat en hindernissen worden overwonnen.

Dan: Waarom een expertisecentrum voor conflictbemiddeling?

In het werkveld van conflictbemiddeling kan een expertisecentrum ondersteunend zijn voor een aantal vraagstukken, zoals deze:

 1. Kunnen we het proces van mediator naar de rechter effectiever via een expertisecentrum laten verlopen zodat de huidige werkwijze effectiever wordt?
 2. Kan een expertisecentrum zinvol zijn ter ondersteuning van een mediationwet?
 3. Kunnen processen van werkgroepen (voorbeeld: wAM – onder auspiciën van NMV) ondergebracht worden bij een expertisecentrum?

Vragen die ter (thema)tafel komen:

 1. Hoe ontstaan expertisecentra?
 2. Wat zijn de faal- en succesfactoren voor expertisecentra?
 3. Welke expertise is hiervoor noodzakelijk?
 4. Welke activiteiten, sectoren of groepen kunnen worden geïdentificeerd?

Meedenken?

Wilt u meedenken en meewerken aan dit vraagstuk, meld u zich dan aan.


Algemeen thema: (Conflict)bemiddelingsclausules

Even inlezen: over (de huidige status van) conflictbemiddeling

De toegang tot en het recht op Rechtspraak is verankerd in onze wet- en regelgeving. Voor conflictbemiddeling is dit anders. Nederland kent geen opt-out wetgeving die borgt dat conflictbemiddeling wordt beproefd voor dat de Rechtspraak kan worden ingeschakeld. Conflictbemiddeling is vrijwillig, en kan alleen op basis van afspraken tussen partijen worden toegepast. Anders gezegd: het kan alleen als partijen in actie komen en akkoord gaan.

Natuurlijk kan tot conflictbemiddeling worden besloten als het conflict een feit is. In de praktijk blijkt dit echter (bepaald) niet het perfecte moment voor een gesprek: afspraken kunnen beter vóóraf worden gemaakt. Vooraf afspraken maken betekent het opnemen van een (conflict)bemiddelingsclausule in overeenkomsten tussen partijen. Het opnemen van deze clausules is nog geen gangbare praktijk.

Vragen die ter (thema)tafel komen:

 1. Aan welke vereisten moet een (conflict)bemiddelingsclausule voldoen om effectief te zijn, en stand te houden bij rechterlijke toetsing?
 2. Kan wet- en regelgeving hieraan bijdragen? En zo ja, hoe?
 3. Wat is nodig om de toepassing van (conflict)bemiddelingsclausules te bevorderen, ofwel: tot de standaard praktijk te maken?
 4. Hoe kunnen organisaties uitgenodigd worden om hiertoe over te gaan?

Meedenken?

Wilt u meedenken en meewerken aan dit vraagstuk, meld u zich dan aan.


Algemeen thema: Voorportalen

Even inlezen: dit verstaan wij onder voorportalen

We kennen allemaal de gezegdes 'Onbekend maakt onbemind' en 'Wat de boer niet kent, dat eet hij niet'. Ze passen uitstekend bij de manier waarop partijen conflicten aangaan en (willen) oplossen. Vaak vallen zij terug vertrouwde en bekende mechanismen. Zo wordt de weg naar de advocatuur en de Rechtspraak op haast automatische piloot gevonden.

Zonde. Heel. Erg. Zonde.

We willen en móeten ervoor zorgen dat conflictbemiddeling bovenaan de Google-resultaten staat en on top of mind komt bij alle partijen. Dat betekent werk aan de winkel met betrekking tot informatievoorziening, bewustwording ('awareness') en verwijzing.

Voorportalen spelen hierin een cruciale rol. Voorportalen borgen immers dat burgers en organisaties in hun directe omgeving laagdrempelig toegang hebben tot informatie en verwijzing op het moment dat het zich aandient en nodig is. Zo ontstaat er een 'bottom-up'-structuur die aansluit op Appropriate Dispute Resolution. Immers, een laagdrempelige, on-the-spot en vertrouwde informatievoorziening en verwijzing leidt tot beweging en triage, waarbij de betrokkenen aankomen bij de meest geschikte conflictbemiddelingsmethode, zonder dat de toegang tot en het recht op Rechtspraak in het geding komt.

Vragen die ter (thema)tafel komen:

 1. Hoe komen we tot een effectieve en efficiënte voorportalenstructuur door alle lagen van de samenleving?
 2. Wat zijn de do's en dont's van voorportalen?
 3. Welke sectoren, groepen en sectoren worden in eerste aanleg als het kansrijkst aangemerkt voor een voorportaalstructuur?

Meedenken?

Wilt u meedenken en meewerken aan dit vraagstuk, meld u zich dan aan.

Thematafels
(Exacte data nog te bepalen)

Januari 2022
Expertisecentrum Conflictbemiddeling
Organisator: Nederlandse Mediatorsvereniging

Januari 2022
Bemiddelingsclausule: in ieder contract in Nederland een bemiddelingsclausule
Organisator: Nederlandse Mediatorsvereniging

8 februari 2022
Opleiders mediation, conflictbemiddeling & -vaardigheid
Organisator: Bascule Groep

Februari 2022
Conflictbemiddeling in het onderwijs

Februari 2022
Burgerbemiddeling
Organisator: Burgerbemiddeling Nederland

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze onregelmatige updates of volg Stappen in Conflictbemiddeling op LinkedIn